Beseda

Ve středu 6. 12. se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili besedy s názvem „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Dozvěděli se o vlivu alkoholu na lidské tělo, o tom, kdy a proč vzniká závislost na alkoholu. S lektorkou diskutovali o rizicích jednorázového nezvládnutého užití alkoholu. V závěru měli možnost klást dotazy a zapojit se do diskuse na dané téma.