Dějepisná olympiáda

Dne 30. 11. se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma určené žákům 8. a 9. tříd znělo „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“. Školního kola se zúčastnili čtyři žáci 8. třídy – Daniel Procházka, Jan Kratochvíl, Anna Palovčíková a Vojtěch Caha. Největší počet bodů získali a v okresním kole v lednu nás budou reprezentovat první dva jmenovaní. Všem však patří poděkování za čas, který dějepisné olympiádě věnovali.