VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v pondělí 6. 11. 2017 v 1. patře budovy základní školy od 15:30 do 17:30 hod (v době rodičovských schůzek) a budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

 

Bližší informace naleznete zde.