Lesní pedagogika

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se žáci 1. – 4. třídy vydali do lesa v rámci programu Lesní pedagogika. Autobus je dovezl do lokality Pouště nad Třeští kousek pod vrchol Špičák. Zde se rozdělili na tři skupiny a postupně se seznamovali s prací v lese. Na první stanoviště se žáci těšili nejvíce, protože se seznámili s koněm Vikem a jeho prací v lese. Na druhém stanovišti viděli práci lesních traktorů a jejich obsluhu. Na třetím stanovišti žáky seznámili s obnovou lesa, sázením a ochranou stromů. Na závěr žáci dostali odměnu v podobě špekáčku a sušenky.