Exkurze SPŠ a SOU Pelhřimov

Ve čtvrtek 12. 10. navštívili žáci 9. ročníku SPŠ a SOU v Pelhřimově. Podle předem zjištěného zájmu se rozdělili do jednotlivých kroužků – strojírenství, dopravní prostředky, elektro, dřevo, 3D kreslení, grafika, módní tvorba. V každé dílně si vyzkoušeli činnost, kterou se příslušný obor zabývá. Závěrem nás paní zástupkyně blíže seznámila se školou, se studijními obory a průběhem přijímacího řízení. Získané informace i praktické zkušenosti mohou žákům pomoci při volbě jejich budoucí profesní orientace.