ZÁŘIJOVÉ VYRÁBĚNÍ

Výrobky dětí ze školní družiny byly vystaveny v synagoze na výstavě Českého svazu zahrádkářů.