Tonda obal v naší škole

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 uspořádala společnost EKO – KOM, a.s. v naší škole besedu pro žáky všech tříd nazvanou „Tonda obal na cestách“.  Cílem tohoto programu bylo seznámit žáky se zásadami třídění odpadu, nechyběly ani ukázky recyklovaných materiálů. Žáci si tak zábavnou formou prohloubili znalosti z environmentální výchovy.