Slavnostní zakončení školního roku

V pátek 30. 6. jsme slavnostně zakončili školní rok 2016 – 2017. Nejdříve nás paní ředitelka hlášením ve školním rozhlase seznámila s prospěchem a chováním v 2. pololetí. Poté jsme se sešli na chodbě, kde proběhlo slavnostní shromáždění. Po proslovu pana starosty a paní ředitelky byly vyhodnoceny matematické soutěže, soutěž Mladý historik a sportovní soutěže. Dověděli jsme se, jak jsme letos soutěžili ve sběru papíru. Pak se za nás všechny rozloučili prvňáčci s deváťáky, kteří nám zazpívali píseň Demons Lyrics. Po rozdání vysvědčení začaly všemi očekávané prázdniny.