Požární poplach

V úterý 27. 6. se v naší škole uskutečnil cvičný požární poplach. Po vyhlášení poplachu se žáci shromáždili na hřišti, kde se od  členů SDH Batelov dozvěděli, jak předcházet požárům.  Poté odešly jednotlivé třídy plnit branné prvky z oblasti protipožární ochrany, ekologické výchovy, dopravní výchovy a zdravotnického výcviku.