Program Prevence dětských úrazů

Poslední akcí, které se žáci 3. tříd vybraných škol Kraje Vysočina zúčastnili v rámci programu Prevence dětských úrazů, bylo dopoledne v parku M. R. Štefánika. Žáci byli rozděleni do skupin a postupně si prošli všechna připravená stanoviště. Prakticky si vyzkoušeli umělé dýchání, masáž srdce, převoz raněného. Zopakovali si bezpečnost v silničním provozu a protipožární opatření.