Klimatour 2016

Ve středu 22. 6. 2016 se naše škola zapojila do projektu Kraje Vysočina „Klimatour 2016“. Jeho cílem je představení zajímavých míst kraje, podpora ekologicky šetrné dopravy, radost z pohybu. Třídenní ekologická cykloštafeta navštívila postupně základní a mateřské školy v Žirovnici, Růžené, Batelově, Třešti, Pavlově a Urbanově. K nám přijel peloton se štafetou z Růžené. Přivítali ho žáci, pedagogové a představitelé městyse. Naši žáci si připravili krátké vystoupení. Naopak pro žáky byl zástupci kraje připraven workshop s řadou kvízů, her a soutěží s tematikou ochrany životního prostředí. V prostorech ZŠ jsme vystavili práce žáků školy a školní družiny, proběhla i prezentace batelovských firem PLASTYKO WORD, s.r.o. a REJOICE, s.r.o. Z batelovské školy pak odjel peloton 27 žáků v doprovodu pedagogů se štafetou do ZŠ v Třešti.