Slavnostní zakončení školního roku

V pátek 27. 6. 2015 jsme slavnostně zakončili školní rok. Našeho shromáždění se zúčastnili představitelé městyse pan starosta ing. Jiří Doležal a paní asistentka Vendula Sedláčková, DiS. Po slavnostním projevu pana starosty a paní ředitelky následovalo oceňování žáků za účast v olympiádách a soutěžích. Rozloučení s 9. třídou se ujali naši prvňáčci. A pak už se všichni radovali z posledního zvonění a předání vysvědčení.