Virtuální výuka s rodilým mluvčím

V rámci projektu Škola bez hranic a za spolupráce jazykové agentury Channel Crossing měli vybraní žáci 7. třídy možnost zúčastnit se několika hodin anglického jazyka netradičním způsobem. Prostřednictvím Skypu prokázali své komunikační dovednosti, pohotové reakce a v neposlední řadě také znalosti z anglického jazyka. Diskutovali společně s rodilými mluvčími nad různými tématy z běžného života.