Aktuality 2015/2016
První pomoc do škol

V pondělí 25. 4. navštívili naši školu záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. V rámci projektu „První pomoc do škol“, který je určen žákům 8. ročníku, objasnili žákům, jak funguje systém záchranné služby.

Pěvecká soutěž „Slavíček“

Ve čtvrtek 21. 4. se v hudebně školy konal 3. ročník pěvecké soutěže „Slavíček“. Vystupující žáci si připravili dvě písně podle vlastního výběru. Porota hodnotila znalost písně zpaměti, intonaci a celkový dojem. Žáci byli rozděleni při hodnocení do 2 skupin.

 

Divadelní představení v anglickém jazyce

Dne 18. dubna se žáci 7. – 9. ročníku zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce pod názvem „Peter Black“.

Florbalový turnaj „O Velikonočního beránka“

V sobotu 16. dubna se konal již tradiční turnaj mladých florbalistů „O Velikonočního beránka“ tentokrát v Dolní Cerekvi. Družstva z Polné, Třeště, Telče a Batelova se vzájemně utkala systémem každý s každým. Z duelů nakonec vyšlo nejúspěšněji družstvo Orel Telč před Medojedy z Polné.

Čistá Vysočina

Ve čtvrtek 14. 4. se chlapci z 9. třídy zapojili do tradičního jarního úklidu „Čistá Vysočina“ organizovaného v rámci aktivit Zdravého Kraje Vysočina. V letošním roce uklízeli okolí silnice vedoucí na Švábov.  Účastí v této osvětové akci vedeme žáky k ekologickému chování.

Beseda s Mgr. Křoustkem

V úterý 12. 4. navštívil naši školu Mgr. Křoustek, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí a bývalý policista, který pro naše žáky připravil přednášku „Právní odpovědnost“ (9. třída) a „Kyberkriminalita“ (6. – 8. třída).

Třídní schůzky

V pondělí 18. 4. 2016 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2015/2016. V 15:30 hod. se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

MINIHÁZENÁ – Jarní turnaj

Ve čtvrtek 7. dubna proběhl na naší škole jarní turnaj v rámci kroužku miniházené. Do klání o zlaté medaile se zapojila celkem čtyři družstva.

Beseda „Rizikové chování, závislosti“

Ve čtvrtek 7. dubna se žáci druhého stupně zúčastnili besedy s panem K. Červinkou, terapeutem léčebny pro mladistvé problémové uživatele drog. Tématem byla prevence rizikového chování a návykové látky.

Noc s Andersenem

V pátek 1. dubna se v naší škole poprvé konala Noc s Andersenem, které se účastní knihovny a školy po celé České republice, ale i v několika dalších evropských státech. Letošní rok byla jedním z témat pohádka Malá mořská víla, kterou si nocležníci přečetli, ale i nakreslili a vyrobili.