Aktuality 2014/2015
Dopravní výchova s BESIPem

V úterý dne 23. 9. 2014 proběhla na naší škole akce BESIPu. Pan Stejskal si povídal s dětmi 1. - 3. třídy o bezpečném chování v silničním provozu. Povídání přizpůsobil věku dětí, takže pro ně bylo poučné, srozumitelné a všichni se zájmem spolupracovali.

Návštěva centra environmentální výchovy PodpoVRCH

Ve středu dne 24. 9. 2014 se žáci 1. a 2. ročníku vypravili do Centra environmentální výchovy PodpoVRCH, které se nachází v areálu ZOO Jihlava. Pro žáky 1. třídy byl připraven program s názvem ZOO v krabici, ve kterém se dozvěděli zajímavosti o zvířetech ze ZOO (žirafa, pštros, zebra, surikaty).

Exkurze - Akademie Světlá nad Sázavou

Ve středu 17.9.2014 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do Akademie (SOŠ, SUPŠ, Gymnázium, VOŠ) ve Světlé nad Sázavou. V rámci výuky navštěvují tamní žáci mnoho dílen, ať povinně či mimoškolně.

Úřad práce

Dne 23.9.2014 žáci 9. třídy s výchovnou poradkyní navštívili v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS je paní Schebestová seznámila se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU pro školní rok 2015/2016.

Návštěva střediska ekologické výchovy

Ve čtvrtek 18. 9. 2014 navštívili třeťáci školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání Chaloupky u Kněžic.

Nicholas Winton – Síla lidskosti

Ve čtvrtek 11. září 2014 se žáci 7. a 8. třídy vypravili do Třeště, kde se zúčastnili vzdělávacího pořadu Nicholas Winton – Síla lidskosti.

Fotografování prvňáčků

Památku na své první školní dny budou mít naši prvňáčci, neboť 4. září je navštíví pan fotograf.

 

Informace k zahájení školního roku 2014 - 2015

Dne 1. září 2014 se školní budova otevírá v 7.30 hod, žáci 2. - 9. ročníku poté odchází do tříd.

Žáci 1. ročníku přicházejí se svými rodiči do školy nejpozději v 7.45 hod. V šatně na ně bude čekat třídní učitelka.

V 8.00 hod. proběhne slavnostní zahájení školního roku.