Aktuality 2014/2015
Setkání žákovských parlamentů

Ve středu 10. 6. 2015 se zástupci našeho školního parlamentu zúčastnili 2. krajské konference ŽP v sídle kraje. Setkali se zde žáci 20 škol. Po práci ve skupinách představili účastníci ostatním nejvydařenější akce uplynulého školního roku a vyměnili si vzájemné zkušenosti.

Učíme se létat

V pondělí 15. 6. 2015 navštívil naši školu pan Hořák ze záchranné stanice zvířat „ Ikaros" se vzdělávacím pořadem „Učme se létat". Přivezl nám zástupce z řádu dravců a sov, zajímavě vyprávěl o jejich životě a ukázal nám supa v letu.

7. kolo Sportovce roku

Dne 12. 6. se konalo poslední kolo soutěže „Sportovec roku" ve volejbalu. Zúčastnila se tři smíšená družstva žáků – Lampy, Akinomky, Medvídci. Po vyrovnaných a napínavých bojích se nakonec na prvním místě umístilo družstvo Akinomky před Medvídky a třetí místo patří družstvu Lampy.

Výlet 4. a 5. třídy

10. 6. 2015 se čtvrťáci a páťáci vydali na celodenní školní výlet. Počasí nám přálo, protože po úmorných vedrech nastalo ochlazení, bylo příjemných 19 stupňů. První zastávka byla u Chýnovských jeskyní.

Zájezd do Salzburgu 4. - 5. 6.

Žáci sedmé, osmé a deváté třídy se v rámci výuky německého jazyka ve dnech 4. – 5. 6. zúčastnili zájezdu do Salzburgu.

Třídní schůzky

V pondělí 8. 6. 2015 v době od 15:30 do 17:00 hod. proběhnou třídní schůzky s rodiči o prospěchu a chování žáků za 4. čtvrtletí.

Projektový den s anglickými rodilými mluvčími

V rámci vzdělávacího projektu Škola bez hranic, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPVK a za spolupráce s jazykovou agenturou Channel Crossing, se na naší škole dne 27. 5. 2015 uskutečnil projektový den se čtyřmi rodilými mluvčími.

Den dětí

1. června jsme ve škole slavili Den dětí. Žáci 9. ročníku připravili na školním hřišti soutěže pro spolužáky z 1. – 8. třídy, tentokrát se skautskou tématikou.

Florbalový turnaj v Telči

V sobotu 23. května se naši žáci zúčastnili prvního ročníku Orelského turnaje ve florbalu v Telči. Batelovští se ve skupině postupně utkali s týmy z Okříšek, Telče a Jaroměřic. Po bezchybném výkonu postoupili z prvního místa do semifinále, ve kterém podlehli Dačicím těsným rozdílem 1:2.

Výuka německého jazyka s rodilou mluvčí

Dne 22. 5. proběhla na naší škole výuka německého jazyka v režii rodilé mluvčí. Německý jazyk je na naší škole vyučován pouze jako „druhý" jazyk a to v sedmé, osmé a deváté třídě, i přesto však byli žáci schopni naslouchat a pohotově reagovat na jednoduché otázky, které jim byly kladeny.