Charitativní projekty
Fond Sidus - vracíme dětem úsměvy

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus, z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení  dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním  pacientům.

Život dětem

uděluje certifikát Základní škole a mateřské škole Batelov za účast v charitativní sbírce. Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.