Soutěž YPEF – Mladí lidé v evropských lesích

Ve čtvrtek 22. 2. proběhla v Pelhřimově v budově Českomoravské myslivecké jednoty znalostní soutěž YPEF. Cílem této mezinárodní soutěže je zlepšit povědomí mládeže o významu lesů a lesnictví. Letošního ročníku se účastnilo 16 družstev. Naši školu reprezentovali ve tříčlenných družstvech žáci osmé a deváté třídy. Družstvo žáků z osmé třídy – Vojtěch Caha, Jan Kratochvíl, Marek Poledna se umístilo na jedenáctém místě a družstvo žáků z deváté třídy – Štěpánka Tůmová, Adriana Křížová, Filip Šimek se umístilo na místě dvanáctém. Všem jmenovaným patří poděkování za reprezentaci školy.