Poznej Vysočinu

V druhém únorovém týdnu proběhlo školní kolo soutěže „Poznej Vysočinu“. Cílem soutěže, která se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, je zvýšit povědomí žáků o Kraji Vysočina. Z 22 žáků 8. a 9. třídy se na 1. místě umístil Daniel Procházka (8. třída), na 2. místě Lucie Parkanová (9. třída) a na 3. místě Jan Kratochvíl (8. třída). Blahopřejeme.