Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 5. 2. proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo olympiády v českém jazyce. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Žáci nejdříve řešili 60 minut úkoly z gramatiky a poté psali 60 minut slohovou práci. Naše žákyně 9. třídy Kateřina Dufková obsadila 23. místo a Lucie Parkanová 38. místo. Děkujeme děvčatům za reprezentaci školy.