Informace KHS Jihlava - výskyt příušnic

V souvislosti se zvýšeným výskytem infekčního onemocnění příušnic v několika jihlavských školách vydala Krajská hygienická stanice v Jihlavě informace k zásadám prevence tohoto onemocnění.

1. Prevence onemocnění:

 1. dodržování životosprávy – pestrá strava se zvýšeným přísunem přirozených vitamínů
 2. otužování
 3. přiměřená fyzická aktivita (procházky na čerstvém vzduchu)
 4. časté větrání a nepřetápění místností
 5. kvalitní a dostatečný spánek
 6. nenavštěvovat místa s velkou koncentrací lidí
 7. mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí vodou nebo desinfekčními gely na ruce
 8. při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos i ústa
 9. nedotýkat se rukama obličeje, nemnout si oči
 10. nepůjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky……
 11. vyhnout se podávání rukou
 12. posilovat imunitní systém příjmem vitamínů, probiotik, enzymů

 

 2. Doporučení

      Při prvních příznacích onemocnění vyhledat okamžitě lékaře, dodržovat veškerá léčebná i karanténní opatření (minimálně 9 dní od prvních příznaků izolace).