Křesťanské Vánoce

Ve čtvrtek 7. 12. a 14. 12. se žáci 1. – 6. třídy zúčastnili výukového programu Poselství křesťanských Vánoc.  Pro žáky 1. – 3. třídy bylo připraveno téma Hvězda nad Betlémem, pro žáky 4. – 6. třídy o Betlémě a betlémech. Žáci tak měli možnost seznámit se s křesťanským pojetím Vánoc, s biblickým příběhem o narození Ježíše. Zároveň si uvědomí původ a smysl vánočních tradic.