Vikingové v naší škole

Každý rok navštěvuje naši školu skupina historického šermu Pernštejni, která nabízí cyklus pořadů s cílem rozšířit a doplnit výuku dějepisu a vlastivědy. Letošní téma znělo „Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé, obchodníci“. Žáci se dověděli celou řadu zajímavých informací, největší úspěch však měla vikingská loď postavená v naší tělocvičně.