Výsledek ankety „Den konání rodič. schůzek“

Do ankety ke stanovení dne konání rodičovských schůzek se zapojilo 131 zákonných zástupců. Pro konání rodičovských schůzek v pondělí se vyslovilo 131 dotázaných. Pro návrh konat schůzky v úterý 9 dotázaných, pro čtvrtek 2 dotázaní. Dnem konání rodičovských schůzek proto nadále zůstává pondělí.