Výsledky voleb do Školské rady

Ve volbách do Školské rady, které se konaly 6. 11. 2017, byli zvoleni tito zástupci rodičů:

paní Hana Cáhová a pan Karel Poláček.