Vzpoura úrazům

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Jeho cílem je informovat děti  o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet. Žáci se dovídají autentické životní příběhy lidí, kteří sami žijí s hendikepem, jenž jim způsobil úraz. V letošním roce nás navštívili ambasadoři Michal a Pavel, kteří vyprávěli, jak se jim úraz stal a jaký je život s hendikepem. Přestože není život na vozíčku vůbec jednoduchý, oba dva se věnují sportům pro hendikepované a neztrácejí životní optimismus.