Třídní schůzky

V pondělí 6. 11. 2017 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2017/2018. V 15:30 hod se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.

V době konání třídních schůzek se zároveň konají volby do Školské rady.