Úřad práce Jihlava

Dne 9. 10. 2017 žáci 9. třídy navštívili v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS byli seznámeni se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU pro školní rok 2018/2019. Pro zájemce byl připraven test na sebepoznání, který je nasměroval k vhodnému oboru dalšího studia. Všichni žáci obdrželi brožuru s aktuálními informacemi o SŠ a SOU.