Záložka do knihy spojuje školy

V měsíci říjnu se žáci naší školy opět zapojí do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Téma letošního projektu -  Tajuplný svět knižních příběhů. Cílem je navázání partnerských vztahů mezi českými a slovenskými školami. Naší partnerskou školou se stane Základní škola a mateřská škola Bobrov v Žilinském kraji. Bližší informace o této škole najdeme na webových stránkách https://zsbobrov.edupage.org/.