Soutěž s panem Popelou

Naše škola je již několik let zapojena do ekologické celoroční soutěže ve sběru netříděného papíru. V rámci divize jižní Čechy a Vysočina jsme ve školním roce 2017/2018 obsadili 6. místo, bylo sebráno 23.920 kg papíru..

V průměru na žáka se škola umístila na 24. místě, kdy na 1 žáka připadá 119,60 kg netříděného papíru. Soutěže se zúčastnilo celkem 93 škol. Soutěž pokračuje i v tomto školním roce.

Pořadatelem soutěže je firma FCC Environment CEE (dříve A.S.A., spol. s r. o.)

 

Umístění v rámci školy:

1. místo          Vítek Viktorin              1 900 kg

2. místo          Matěj Suchý                 1 377,5 kg

3. místo          Martin Uhlíř                    845 kg

 

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd:

1. třída:           Suchá Anežka              845 kg

2. třída:           Liškař Samuel             1377,5 kg

3. třída:           Janáková Denisa           418 kg

4. třída:           Pleier Tessa                   377 kg

5. třída:           Mertová Soňa                250 kg

6. třída:           Uhlíř Martin                  523 kg

7. třída:           Severová Lucie              544 kg

8. třída:           Mert Lukáš                     818 kg

9. třída:           Viktorin Vítek               1900 kg

 

MŠ Berušky:  Fousová Stela               126 kg

MŠ Kytičky:  Janáková Sandra           320,5 kg

MŠ Motýlci:  Nevrkla Josef                275 kg

MŠ Sluníčka: Štěpek Adam                  191 kg

 

 

Typ projektu: 
Normální