Branná vycházka

V pátek 29. 9. se žáci vydali na brannou vycházku, aby plnili prvky z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchovy, topografie a zdravotní výchovy. Trasy pochodu byly stanoveny podle věku žáků. Menší se vydali do Vršku, ke škrobárně, větší do Švábova, Lovětína, na Medličky, Bílý kaňon……. Počasí nám přálo, a tak se podzimní branná vycházka vydařila.