Aktivní cestou ke vzdělanosti

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I. 

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004637
Název projektu: Aktivní cestou ke vzdělanosti
Datum realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

 

Bližší informace - PDF

Typ projektu: 
Normální