Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

Září klepe na vrátka

-seznamujeme se s novými kamarády i p. učitelkami, učíme se domlouvat se, hrát si spolu

-Samostatně zvládáme pravidelné běžné denní úkony, učíme se používat WC, koupelnu, atd.

-Poznáváme prostředí MŠ, seznamujeme se s jednotlivými herními „koutky“, orientace v prostoru, orientace v budově MŠ-návštěva v některých jiných třídách

-Poznáváme svoji značku a umíme ji samostatně najít

-Učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat, seznamujeme se s dalšími dospělými, seznámení s prvním pravidlem třídy „Pusinkové pravidlo“  

Co nám přišlo do školky poštou?

-Rozhovory v komunitním kruhu „Co dělali naši kamarádi Brouček a Beruška o prázdninách“, „Můj nejlepší kamarád“ (zážitky dětí z prázdnin a domácího prostředí v uplynulých měsících)

-Příchod nového maskota třídy- prasátka Pepiny „Do školky přišel dopis a balík poštou“

-Seznámení s pravidly společného soužití, spoluvytváření zásad chování- „Srdíčkové pravidlo“

- společná výtvarná práce dětí „Prasátka Pepa a Tomík“ (otisk prstové barvy)

-Seznámení s písní „Kdo jsi kamarád“, rytmizace, doprovod kytara, pohybové ztvárnění

-Seznámení s říkankou „Velké kolo“, spolupráce dětí, včlenění nových dětí do kolektivu

-cvičení s prasátkem Pepou a ostatními plyšák

U nás doma

-Sledování pohádky o prasátku Pepě, pojmenování členů rodiny a jejich místa v rodině, navázání na rozhovory s dětmi o členech rodiny, bydlení

-pochopení důležitosti zázemí v rodině i školce (společně domluvená pravidla soužití v kolektivu- „ručičkové pravidlo“)

-Nová básnička, píseň, pohybová hra

-přiřazování obrázků podle tématu, pojmenování předmětů v domácnosti i ve školce, myšlenkové propojení domácího prostředí s prostředím v MŠ, budování pocitu důvěry a bezpečí

-společná výtvarná práce dětí-koláž

-společný úklid pracovního prostoru při výtvarných a pracovních činnostech a při stolování

 

Hurá do přírody s Pepinou

-Seznamování s prostředím školní zahrady, užívání jednotlivých koutků, sklizeň, poznávání a sušení bylinek, ochutnávání meduňkového a mátového čaje

-Pobyt v přírodě, seznamování s lesním prostředím, poučení dětí o bezpečném chování v přírodním terénu, pozorování a sběr přírodnin, umístění ve třídě, pozorování, seznámení s „přírodovědným koutkem“ a pomůckami, které nám umožňují poznávat přírodu

-Poznáváme přírodu, její přirozené proměny v podzimním období, vnímáme barvy, vůně, zvuky v blízké přírodě, překonáváme přirozené překážky v přírodním terénu, učíme se pozorovat lupou

-Učíme se používat výtvarné pomůcky, míchat barvy, spolupracovat i samostatně pracovat

-Seznamujeme se s novou básní, písní, pohybovou hrou

-Společně stanovujeme a správně chápeme pravidla soužití ve třídě („nožičkové pravidlo“)

Předškoláci:

-Spolupracující a kooperativní činnosti, seznamování s koutkem pro předškoláky, ukládání nových pracovních pomůcek na vymezené místo, seznámení s didaktickými hračkami a pomůckami, založení tabulky „Co už umím“, umístění ve třídě, nácvik správného úchopu tužky, pracovní listy, grafomotorika, používání příboru, správné stolování, samostatnost při sebeobslužných činnostech, navazování přátelství s novými kamarády…

 

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

 

 ČINNOSTI V LISTOPADU

 

 

ČINNOSTI V PROSINCI

 

 

ČINNOSTI V LEDNU

 

 

 

ČINNOSTI V ÚNORU

 

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

Činnosti v květnu

 

 

ČINNOSTI V ČERVNU