1. A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Viktorinová,  kontakt: viktorinova@zsbatelov.cz

 

Zoo Jihlava - Podpovrch - 19. 9. 2017

 

 

Branná vycházka - 29. 9. 2017

 

 

 Bobování - 9. 2. 2018