3. A

Třídní učitelka: Lenka Čechová                    kontakt: cechova@zsbatelov.cz

 

Zoo Jihlava