4. A

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Sochorová,  kontakt: sochorova@zsbatelov.cz

 

Zoo Jihlava