Soutěž s panem Popelou 2023/2024

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy, jejímž hlavním cílem je zavedení trvalého systému sběru separovaného papíru, případně i dalších složek odpadu ve školách. Koncept soutěže vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému chování a jednání má největší efekt u nejmladší generace, která následně osvojené návyky přenáší do domácnosti.

 

V rámci regionu jižní Čechy a Vysočina, do kterého v rámci této soutěže spadáme, soutěžilo v letošním školním roce celkem 39 škol. Naše škola se v kategorii sběru celkového množství papíru umístila na 5. místě, v kategorii množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka obsadila škola 9. místo.

Za školní rok 2023/2024 bylo sebráno celkem 20 980 kg netříděného papíru.

 

Pořadatelem soutěže je firma FCC EnvironmentCEE.

 

Diplom za 5. místo ve sběru papíru

 

Umístění v rámci školy:     

  1. místo - Valová Eliška                                                1262 kg
  2. místo - Krejčí Izabela                                                780 kg
  3. místo - Krejčí Kryštof                                               740 kg

 

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd 

třída

jméno a příjmení

množství v kg

MŠ Berušky

Šárka Janů

65

MŠ Kytičky

Terezie Charvátová

Štěpán Hradecký

70

MŠ Motýlci

Eduard Venkrbec

22

MŠ Sluníčka

Soňa Vlachová

110

1. A

Izabela Krejčí

780

1. B

Eliška Valová

1262

2.

Anežka Hradecká

625

3.

Kryštof Krejčí

740

4. A

Oliver Lazárek

91

4. B

Adam Štěpek

240

5.

Anastázie Charvátová

625

6.

Antonín Charvát

625

7

Karolína Herešová

160

8.

Samuel Liškař

719

9.

Klára Havlová

334