Výsledky voleb do školské rady

Ve dnech 20. až 24. 6. proběhly volby zákonných zástupců nezletilých žáků a volby zástupců pedagogických pracovníků.

 

Na základě jednotlivých hlasů byli zvoleni:

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků - paní Ing. Marcela Frajová, pan Vladimír Šprincl

Výsledky volby zákonných zástupců nezletilých žáků

 

Zástupci pedagogických pracovníků - Mgr. Zdeňka Hávová, Mgr. Linda Suchá

Výsledky voleb pedagogických pracovníků