Preventivní program PČR - Tvoje cesta načisto

Ve středu 8. 11. absolvovali žáci osmého ročníku preventivní program „Tvoje cesta načisto“. Interaktivní přednáška pracovníka PČR byla založena na promítání skutečného příběhu. Poté byla doplněna odborným výkladem k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Hlavním cílem programu bylo vysvětlit žákům trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u nich právní vědomí.