Preventivní program - Tvoje cesta on-linem

Ve středu 8. 11. se žáci 7. třídy účastnili preventivního programu Policie ČR s názvem Tvoje cesta on-linem. Žáci byli informováni o fungování sociálních sítí, nebezpečí, které sociální sítě skýtají a také byli poučeni o bezpečné komunikaci na internetu. Teoretický výklad byl doplněn vhodnými obrázky a také příklady z praxe. Přednáška žáky zaujala, což dokládalo i množství dotazů, které byly v průběhu položeny.