Záložka do knihy spojuje školy

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásily v roce 2023 14. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia „Záložka do knihy spojuje školy“. Stejně jako v předcházejících letech jsme se do projektu zapojili. Téma letošního ročníku - „Inspirující svět pohádek, básní a příběhů“. Záložky vyráběli všichni žáci, od prvňáčků po deváťáky. Koncem října jsme si vyměnili záložky a dopisy se žáky ze Základné školy s materskou školou Liptovská Teplá v okrese Ružomberok v Žilinském kraji. Výměnu záložek využíváme k navázání spolupráce, kontaktů a k poznávání slovenského jazyka, kultury, regionálních zvyků či života žáků na Slovensku.

 

Odkaz na fotogalerii