Preventivní program Policie ČR „Osobní a virtuální bezpečí“

Ve středu 25. října se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili besedy s nadpraporčíkem Lukášem Vondrou. Ten s žáky hovořil o bezpečném a správném chování při cestě do školy (přecházení vozovky), při jízdě na kole, při hře venku a při setkání s cizím člověkem. Děti se také dozvěděly základy o tom, jak se bezpečně chovat na internetu. Došlo i na zopakování telefonních čísel složek integrovaného záchranného systému.  Závěr byl věnován dotazům od žáků.

 

Odkaz na fotogalerii