Preventivní program PČR

Ve středu 4. 1. absolvovali žáci osmého ročníku preventivní program „Tvoje cesta načisto“. Program byl veden formou interaktivní přednášky, založené na promítání skutečného příběhu. Projekce byla proložena otázkami a doplněna odborným výkladem k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Hlavním cílem programu bylo vysvětlit žákům trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u nich právní vědomí.