Informace ze školní jídelny
Obědy placené prostřednictvím inkasa: 
– platba na září bude provedena k  20. srpnu 2022.                                                                    
                                                                                           
Děti v mateřské školce jsou přihlášeny od čtvrtka 1. září 2022. 
Žáci základní školy mají obědy přihlášeny od pátku 2. září 2022.
Žákům, kteří půjdou do družiny již ve čtvrtek 1. září 2022, je možnost přihlásit obědy ve školní jídelně.
 
Nově nastupující děti do mateřské školy, můžete přihlásit, popř. platbu v hotovosti provést v těchto dnech:
- pondělí 29. srpna 2022     od 7.00 do 14.30 hod.
- úterý 30. srpna 2022         od 7.00 do 14.30 hod.
- středa 31. srpna 2022       od 7.00 do 12.00 hod.
 
Také je možné přihlásit obědy telefonicky a poté zaplatit ve škole ve čtvrtek 1. září 2022.
 
Změnu ve stravovacích zvyklostech je možné provést na telefonním čísle 731 652 031.
Jinak jsou děti přihlášeny beze změn.
 
Aktuální ceník obědů a svačinek je uveden na webu zsbatelov.cz - ODKAZ
 
Věra Pádivá, vedoucí ŠJ