Projektový den mimo školu – Třeboň

Ve čtvrtek 9. 6. se žáci 7. a 9. třídy vydali na exkurzi Třeboně, kde je čekal zábavný program o přírodě. Navštívili Dům přírody Třeboňska, ve kterém zhlédli moderně pojatou stálou expozici Krajina a lidé. Pomocí expozice se žáci seznámili s historií krajiny Třeboňska, s technickými vymoženostmi třeboňského rybníkářství, dozvěděli se zajímavé informace o významných rybníkářích, rybnících a také o zvěři, jež tuto krajinu obývá.

 

Další zastávkou byla Záchranná stanice Třeboň, kde si žáci prohlédli expoziční část s ukázkou trvale handicapovaných zvířat. Některá zvířata mohli žáci také krmit, či hladit. Největší oblibě se těšili hadi, které paní lektorka žákům vyndala z terária. Žáci si je mohli nejen hladit, ale dokonce si je mohli vzít na ruku.

 

Exkurze byla zakončena procházkou ke Schwarzenberské hrobce po hrázi rybníka Svět. Cestou žáci viděli nejen byliny a dřeviny typické pro tuto krajinu, ale také užovku, která se na břehu rybníka vyhřívala.

 

Odkaz na fotogalerii