Informace ze školní družiny

Přihlášky do školní družiny na rok 2022/2023

Od pátku 10. 6. 2022 se budou vydávat přihlášky do ŠD na příští školní rok 2022/2023 (informace k provozu ŠD).

 

Děti navštěvující ŠD v tomto školním roce dostanou přihlášku k vyplnění automaticky (pokud nebudete mít zájem o ŠD v příštím roce, prosíme o vrácení nevyplněné přihlášky). Rodiče, jejichž děti v tomto školním roce ŠD nenavštěvují, si mohou přihlášku vyzvednout osobně od 10. 6. 2022 u vychovatelky, nebo si ji mohou stáhnout na stránkách školy. 

 

Vyplněný zápisový lístek (přihlášku) odevzdejte co nejdříve, nejpozději do pátku 24.6.2022 buď osobně do ŠD, třídní učitelce nebo vhoďte do schránky u vchodu do ZŠ.