Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 19.5. jsme v naší škole připravili Den otevřených dveří, abychom si připomněli 70.výročí otevření nové školní budovy základní školy. Toto výročí sice připadlo na měsíc prosinec, ale vzhledem k platným protiepidemickým opatřením jsme museli oslavy odložit.

19.5. školu navštívili naši bývalí kolegové, žáci, rodiče i široká veřejnost. V prostorách školy je přivítal Jan Amos Komenský a poté si každý mohl vybrat, do které z nabízených aktivit se zapojí, či které z nabízených vystoupení zhlédne.

Připravena byla řada fotografií zachycujících minulost školy. Umožněna byla také prohlídka školní družiny v ulici Švábovská. 

 

ODKAZ NA FOTOGALERII