Exkurze 9. třídy v Praze

V pátek 6. 5. vyrazili žáci 9. třídy společně se svojí třídní učitelkou a asistentkou pedagoga na exkurzi do našeho hlavního města. Po příjezdu do Prahy se žáci metrem, pro některé to byla premiéra, přemístili na Karlovo náměstí, odkud se Rašínovým nábřežím vydali k Národnímu divadlu. Cestou zhlédli Tančící dům a prohlédli si Slovanský ostrov. Před budovou Národního divadla si žáci zopakovali důležitá data, jména a skutečnosti pojící se k historii i současnosti divadla. 

 

Na Nové scéně Národního divadla zhlédli žáci představení Robot Rádius. Inscenace vzešla z volného dialogu s divadelní hrou R.U.R. od Karla Čapka a byla pojata velmi moderně. Důležitým prvkem bylo propracované použití technologie real time motion capture. Za netradiční považujeme také zapojení dronu a efekty vytvářené laserem. Názor žáků na představení se lišil, někteří byli nadšeni, inscenaci hodnotili jako zdařilou, mluvili o ní v superlativech. Jiní zapojení technologií neocenili a představení hodnotili spíše negativně. 

 

Po představení následovala prohlídka Valdštejnského paláce a Senátu PČR. Cestou k Valdštejnskému paláci jsme si prohlédli Karlův most i jeho přilehlé brány. Po úvodní přednášce o historii vybraných sálů Valdštejnského paláce se žáků ujal Miloš Vystrčil, který jim popsal funkci Senátu PČR, práci senátorů a provedl je jednacím sálem i svými kancelářemi.
Exkurze byla zakončena na Václavském náměstí, kde si žáci prohlédli budovu Národního muzea a sochu svatého Václava. 

 

Celý den jsme si všichni užili, v Praze se nám moc líbilo. 

 

Odkaz na fotogalerii