O nás s námi – projekt o demokratické participaci

V pondělí 2. 5. se žáci 9. třídy účastnili čtyřhodinového programu o demokratické participaci, který probíhá v rámci projektu O nás s námi pod záštitou organizace Agora Central Europe. 
V první části programu proběhla moderovaná diskuse nad tématem občanské participace, následovalo představení rozdílů mezi demokratickým a nedemokratickým vládnutím, poté se žáci seznámili s modelovými situacemi participace, v závěrečné aktivitě žáci ve skupinách navrhli a prezentovali spolužákům občanský projekt s dopadem na blízké okolí Batelova. 

 

Odkaz na fotogalerii