Pozdrav ze Slovenska

Na podzim letošního školního roku se naše škola zapojila do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Partnerskou školou byla Základní škola Haniska na jihu východního Slovenska v Košickém kraji. Žáci 2.B poslali spolu se záložkami dopisy žákům na Slovensko. Nyní přišla odpověď ze Slovenska s milými pozdravy a obrázky. Moc jim děkujeme.

 

Odkaz na fotogalerii